Atmerk akis drąsiai!

UAB VPL Akių protezavimo centras yra sudariusi sutartį su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl apdraustųjų aprūpinimo kompensuojamomis ortopedijos techninėmis priemonėmis – akies protezais. Akies protezai priklauso pirmam ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, sąrašui.

Kompensuojamieji akies protezai gali būti skiriami:

1. kai apdraustasis pats kreipiasi į gydytoją specialistą dėl konsultacijos;

2. kai apdraustasis konsultuojamas stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. 

Akies protezus skiria ASPĮ, teikiančių III lygio stacionarines oftalmologijos paslaugas, gydytojų konsiliumas, jei protezuojama pirmą kartą. Pakartotinai akies protezus gali skirti ir gydytojas oftalmologas, dirbantis antrinio lygio ambulatorines oftalmologijos paslaugas teikiančioje ASPĮ.

Akies protezus skiriantis gydytojas (ar gydytojų konsiliumas) medicinos dokumentų išraše (forma 027/a) nurodo:

  • apdraustojo vardą ir pavardę;
  •  gydymo įstaigos, kurioje dirba, pavadinimą;
  • TLK-10-AM ir diagnozę;
  • kompensuojamos ortopedinės techninės priemonės tipą.  

Medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a) galioja ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo išdavimo dienos.

Akies protezai skiriami laikantis šių terminų: 

1. pooperaciniai laikini gydomieji akies protezai skiriami vieną kartą po operacijos;

2. nuolatiniai akies protezai skiriami ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių nuo pooperacinio laikinojo gydomojo akies protezo išdavimo dienos (jei buvo skirtas):

       2.1.  vaikams iki 12 metų – ne dažniau nei kas pusmetį;

       2.2.  akies protezai vaikams nuo 13 iki 18 metų – ne dažniau nei kas metus;

       2.3.  suaugusiesiems – ne dažniau nei kas dvejus metus.

3. jei akies protezas prarandamas dėl vagystės, gaisro, stichinės nelaimės ir pan. (apdraustasis turi pateikti VLK tai patvirtinančius dokumentus), naujas akies protezas skiriamas anksčiau numatyto skyrimo termino. 

Kompensuojamuosius akies protezus gali skirti tik gydytojai, dirbantys ASP įstaigose, kurios yra sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų išlaidų apmokėjimo iš PSDF biudžeto. 

kompensuojami akies protezai
pooperaciniai akies protezai